Tag: Pro Vita Bona

Blog#71: De slag bij Grunwald 1410 – een strijd tussen twee visies op Europa

Introductie

Jan Matejko, Slag bij Grunwald. Bron: galeriaperspektywa.pl

Slag bij Grunwald, (Eerste Tannenberg), (15 juli 1410), veldslag bij Tannenberg (Pools: Stębark) in het noordoosten van Polen (voorheen Oost-Pruisen) die een belangrijke Pools-Litouwse overwinning was op de ridders van de Duitse Orde. De slag betekende het einde van de expansie van de orde langs de zuidoostelijke kust van de Oostzee en het begin van het verval van haar macht. (1)

250 jaar lang

Slag bij Grunwald. Bron: pinterest.es
Slag bij Grunwald. Bron: pinterest.es

Als kind leerde ik op school over de slag bij Grunwald als een terechte en belangrijke overwinning van de Poolse koning, Władysław II Jagiełło op de op de uitbreiding beluste en bloeddorstige Duitse Orde.

In het Poolse koninkrijk (christelijk sinds de doop in 996) was gebruikelijk dat het bekeren van inheemse niet-christelijke stammen gebeurde op basis van hun vrije wil.

250 jaar lang voerde de Duitse Orde oorlog tegen de heidenen (en niet alleen) in de naam van het verbreiden van het christelijk geloof.

Zowel Polen als Litouwen leken ver weg van de westerse beleving en de misdaden konden onopgemerkt door gaan. De Duitse Orde beweerde bemachtigd te zijn zowel door de paus als de keizer.

Botsing tussen twee beschavingen

Volgens Magdalena Ziętek-Wielomska van het onderzoeksinstituut Pro Vita Bona (2), was de slag bij Grunwald veel meer dan alleen een strijd tussen twee landen. Hier ging om een visie van Europa.

Zou Europa bestaan uit soevereine staten of tot één politieke eenheid worden, met een keizer en ondergeschikte koningen onder Duitsers.

Aan de kant van de Duitsers stond toen het West-Europese ridderschap, dat het idee van één rijk omarmde. Het diende ook als instrument van de uitbreiding van het keizerlijk imperium. De zogenaamde bekering van de heidenen was gelijk aan een uitbreiding van de keizerlijke macht.

Ook het Vaticaan, verstrikt in politieke relaties, wedijverend om de dominantie, liet door de geschiedenis zien dat het dichter bij de Duitsers stond dan bij de Polen.

De concilie van Konstanz (1414-18)

Het doel van de concilie was het oplossen van het Grote Schisma en het afrekenen met de reformatiebeweging van Jan Hus.

De concilie van Konstanz bracht bij elkaar 29 kardinalen, 134 abten, 183 bisschoppen, en 100 doctors in de rechten en in de godgeleerdheid. Dit was het grootste concilie van die aard in de middeleeuwen, en het bracht tienduizenden mensen naar de kleine stad, onder wie vertegenwoordigers uit het zuiden tot Ethiopië en uit het oosten tot Rusland. (3)

Maar er gebeurde ook meer

Pawel Wlodkowic. Bron: edup-edia

Paweł Włodkowic, Pools rechtsgeleerde en rector van de Academie van Krakau, diende tijdens de concilie een wetsvoorstel in, over  “Het gezag van de paus en de keizer over de ongelovigen en over de kruistochten“. 

Het wetsvoorstel ging over principes, respect voor de mens, ongeacht zijn geloof en overtuiging, een vreedzaam, ordelijk internationaal leven en respect voor de lands grenzen.

Tegenover zich had hij de machtigste toen Europese heerser van Europa, Sigismund van Luxemburg en beschermheer van de Duitse Orde, en een dominicaan Johannes Falkenberg, “een prediker van het evangelie van bloed en ijzer“,  in de lijn met de politiek van de Orde. (4)

Paweł Włodkowic en zijn pleidooi

In zijn pleidooi wees hij erop, dat:

 • De keizer niet mag schenken wat niet van hem is, dit soort claims zijn ongegrond
 • in de relaties tussen naties zoals in de relaties tussen mensen, gelden dezelfde morele principes: doe geen kwaad
 • oorlog rechtvaardig is om een afgenomen zaak terug te krijgen of om je land te verdedigen, maar niet uit wraak, haat of hebzucht
 • vechten geen misdaad is, maar omwille van winst is het een zonde
 • heidenen op gelijke voet met christenen staten mogen hebben, en dat zij niet gedwongen mogen worden te geloven en dus onderdrukt, vermoord en geplunderd worden. Volgens de natuurwet is het de vrije wil die beslist of men zich bekeert
 • de keizer geen recht heft om over de hele wereld te heersen

“Ongetwijfeld zou het het beste zijn als er één macht en één heerser op aarde was; dit ideaal heeft echter niets met de werkelijkheid te maken, (…) de wereld zoals hij is, kan niet geregeerd worden door één heerser; een universele macht is schadelijk voor het christelijke Polen en schadelijk voor het algemeen welzijn, en aangezien het onmogelijk is om die te hebben, zou het gepast zijn als die ook wettelijk ophield te bestaan”

Paweł Włodkowic, Concilie van Konstanz (1414-18)

De aanwezigen waren onder de indruk van de woorden van Włodkowic. Het was duidelijk aan welke kant de waarheid stond. Włodkowic liet bovendien het ware gezicht van de Duitse Orde zien.

Zijn tegenstanders konden alleen in woede uitbarsten, Polen vervloeken en demoniseren, om te “bewijzen” dat alleen de Duitse Orde het ware christendom voorstond.

De Great Reset van de XV eeuw gestopt

De overwinning bij Grunwald en het optreden van Pawel Włodkowic tijdens de concilie van Konstanz hebben de Great Reset van toen gestopt.

Europa, Zukunftskarte. European Collections 1914-1918. Bron: Alert Rymann

Polen hebben laten zien dat ze al in de  XV eeuw hun eigen, goed geformuleerde ideologie hadden, nl:  dat iedereen recht op zelfbeschikking heeft, zelfs heidenen (Thomisme). De rationaliteit en vrije wil zijn de grondbeginselen van het leven.

Grootschalige structurering van Europa. Bron: Grossgliederung Europas-en.svg, 2005

Duitsers hadden zowel de leer van Thomas Aquinas als de Gregoriaanse hervorming verworpen, en hun politiek op de kracht van de sterkere gebaseerd.

Als men de kaarten van Europa, uit 1388-1455, de Duitse plannen in 1914-18 en de huidige, regionale verdeling binnen de EU met elkaar vergelijkt, kan man zich niet aan een indruk onttrekken, dat één en hetzelfde plan nog steeds wordt gerealiseerd.

Central Europa in de huidige verdeling in regio’s zou één cultureel gebied moeten verenigen. Maar is het zo?

Duitsland vertegenwoordigt de Byzantijnse, ceremoniële beschaving, met absolute gehoorzaamheid aan de staat. De staat vertegenwoordigt hier de wil van God.

Polen vertegenwoordigt Latijns-Westerse beschaving, gebaseerd op Griekse filosofie, Romeinse wetten en Christendom. Een beschaving van ratio en vrije wil van de mens.

Verder naar het Oosten hebben we het weer te maken met een z.g.n. turijnse beschaving, gevormd door de Mongoolse khan en zijn wreedheden. Het staatshoofd is ook het hoofd van de Russische Orthodoxe kerk.

Het zijn totaal verschillende culturele codes.

=============================================

Vorige blog: Duits imperialisme

Bronnen:

(1) https://www.britannica.com/event/Battle-of-Grunwald-1410

(2) “Grunwald, bitwa o zasady” [Grunwald, een strijd om principes]: https://youtu.be/w3IBkWeHDTQ

(3) https://www.thoughtco.com/council-of-constance-4172201

(4) “Krajobraz po Grunwaldzie”, monodram Ryszarda Filipskiego [“Het landschap na Grunwald”, film van Ryszard Filipski]: https://youtu.be/8NCbdhh-LKE

blog#70_ilona-versteeg

Blog#70: Duits imperialisme en de oorlog in Oekraïne

Russland de enige boosdoener?

Na twee jaar ‘covid’ maken we nu de ‘oorlog in Oekraïne’ mee. Het hele Westen valt over Russland als aanstichter, imperialist en het kwade in dit conflict.

Het creëren van een globale, collectieve vijand in de Westerse propaganda is begonnen.

Wie een ander stem wil laten horen, krijgt automatisch een etiket van agent van Putin. Zoals met ‘covid’ geldt ook hier één verplicht narratief.
De vraag is, is Russland inderdaad de hoofd boosdoener hier of schuilt de oorzaak ergens anders?

Als Poolse weet ik wat voor kwaad hebben respectievelijk Russland en Sovjet-Unie in de geschiedenis aangericht. Zo vooroordeel als ik ben, wil ik verder kijken dan alleen naar Russland.

Duitse verontwaardiging?

De invasie in Oekraine zou een schending zijn van alle verdragen na de WOII.

De Duitse staat lijkt zich geroepen te voelen om een rol van een verdediger van Europa op zich te nemen. De bewapening en het bouwen van een nieuw Duitse leger lijken gerechtvaardigd. En wat als dit nieuwe Duitse leger in de naam van verdediging in andere landen wil stationeren?

Russland heeft ongetwijfeld haar eigen agenda. De eenzijdige berichtgeving in de main-stream media maakt het voor velen moeilijk te volgen. Te zeggen dat Putin iets anders heeft gedaan dan wat de Amerikanen sinds decennia doen, spreekt gewoon de feiten tegen.

Hier broeit iets meer.

De invasies van de VS en NAVO

navo-bron-uu.nl
symbol van de UN. Foto: uu.nl

Het was juist het Westen, de VS, de NAVO, die andere landen binnenviel zonder een goedkeuring van de VN-raad.

Maar degenen die het narratief aansturen, hebben er geen belang bij om dit in de main-stream-media te vertellen.

Wat een brute aanval blijkt om eigen invloeden in een regio te behouden, noemt men ‘vredesinterventies’, ‘humanitaire interventies’, ‘vredeshandhaving’.

De voorbeelden zijn hier Grenada (1983), Libië (1986), Panama (1989), Kosovo (1999) of Irak. Geen van de invasies kreeg goedkeuring van de UN Raad en toch gebeurde het.

De invasie in Kosovo ging gepaard met bombardementen op burgerdoelen, het gebruik van bommen met verarmd uranium. Ook in Irak vond een brute aanval plaats, er vielen burgerslachtoffers. Irak werd doel van economische uitbuiting door de Amerikaanse bedrijven.

Duits imperialisme?

In het collectief geheugen van een westerling is het Duits imperialisme voor goed een geschiedenis. Dat was misschien ooit in de WOII met Hitler, en nu niet meer.

Volgens het Poolse Onderzoekinstituut Pro Vita Bona, worden inmiddels de Duitse economische plannen om Europa en de wereld aan zichzelf te onderwerpen in rappe tempo gerealiseerd. Hoe kan dat?

Duitse economie heeft ondanks de schijn na de WOII of in Nürnberg nauwelijks geleden. Door Europa tijdens de oorlog te roven, heeft Duitsland zich enorm verreikt. Na de oorlog vond geen afrekening plaats, denazificatie was een mythe. Alle bedrijven uit het toekomstig Oost-Duitsland heeft de staat op tijd naar Beyern verhuisd. Daarna werd Duitsland meteen bij de herbouw betrokken.

Pruisen en Frederik II

Friedrich II von Preussen, wikipedia.org
Friedrich II van Pruisen. Foto: wikipedia.org

Frederik II kondigde in 1740 aan dat zoiets als ‘goede buren’ niet bestaat en is een uiting van zwakte. Hij propageerde een systeem van één heerser. Zowel de economische ontwikkeling als de territoriale expansie moesten hand in hand gaan. De macht, gezag, controle en expansie in alle richtingen, werden een doel op zich.

german unification 1870
Duitse vereniging 1870. Foto: ageofthesage.org

De oprichting van Duitsland in 1870 was in wezen de Pruisische dominantie over de Duitse landen en expansie naar de buurlanden. Het doel was het creëren van economische ruimte en voordelen voor de grote Duitse bedrijven. Daartoe dienden ook de WOI en WOII. Na 1945 was dit proces afgeremd, maar niet opgehouden.

Een systeem van dominantie en onderwerping

Pruisen ontstond als leengoed van de Poolse koning.

hold pruski 1525, jan matejko
Pruisisch hulde aan de Poolse koning, 1525 – Jan Matejko, de schilder geeft aan door codes in zijn schilderij te plaatsen, dat het gebaar van Pruisen onbetrouwbaar was

Het was een nieuwe politieke creatie zowel op het Pools gebied, als op Duitsland en heel Europa. Gevormd door de protestantse revolutie en beïnvloed door de hugenoten, joden, het calvinisme, utilitarisme/nationalisme, Russisch despotisme en Franse raison d’état.

Het Pruisische systeem was gebaseerd op autoriteit en het breken van de macht van de adel, door ze om te kopen in ruil voor belangrijke privileges en gehoorzaamheid aan de staat.

De Duitse adel is niet verdwenen, maar in het Duits managementsysteem als managementelite opgenomen. Sindsdien houdt ze zich onder de radar en voert de doelen van de Duitse staat uit.

De Duitse samenleving, in staat van indoctrinatie is een controle-object van de elite. Het volk heeft ook nog interesse in nog begrijpt de doelen van de elite.

De piëtistische missionarissen uit de 17e-18e, die een stempel op dit systeem durkten, streefden al naar een creatie van de nieuwe mens en een verbetering van de samenleving. Ze propageerden een versmelting van legale, ideologische en ethische kwesties.

De staat, corporaties en veiligheidsdiensten

In de Duitse plannen heeft de versmelting van de staat, de corporaties en de veiligheidsdiensten altijd een kern van het plan geweest. De WOI was een voorbeeld van een overeenkomst tussen het grote kapitaal en de staat. Door een totale kadaverdiscipline in het land te ontwikkelen, kreeg Pruisen voorsprong in de WOI ten opzichten van andere landen.

Pruisen verloor in de WOI en WOII maar zijn systeem is in Amerika en Engeland overgenomen en nu zichtbaar in het werk van de globalisten.

Agenda van Davos en the Wereld Economic Forum

imperium-van-klaus-schwab-magdalena-zietek-wielomska
Magdalena Zietek-Wielomska, Imperium van Klaus Schwab: een planeet, een vorm van mensheid, een bestuur

De Davos agenda van Klaus Schwab werkt volgens een pruisisch systeem, nl de samenzwering van georganiseerd kapitalisme, bureaucraten en post-nationale staten.

Klaus Schwab is een soort Bismarck van de eenentwintigste eeuw. Hij zet het Duitse programma met nieuwe methoden voort.

Als het gaat om de Duitse imperiale en economische doelen – zegt Magdalena Ziętek-Wielomska van Pro Vita Bona – vertegenwoordigt Klaus Schwab een opvatting “uit de Duitse traditie”, die “het individualisme en liberalisme verwerpt.”

Ook in de vierde revolutie van Klaus Schwab gaat het om de macht ten koste van alles en van iedereen.
Met hetzelfde idee lanceerde Adolf Hitler in 1933 zijn eigen Great Reset. Het liberalisme en het communisme was hem echter te sterk en hij verloor.

klaus schwab
Klaus Schwab en zijn Great Reset. Foto: thepigmancometh.com

Duitsland speelt nu ook de Russisch kaart?

Door de geschiedenis heen, Duitsers beïnvloedden de verkeerde beslissingen van Rusland, en ze profiteerden daar zelf het meeste van.

Fredrik de Grote bijvoorbeeld manipuleerde Russland om Polen in de achttiende eeuw aan te vallen en te verdelen. De westelijke gebieden van Polen waren strategisch voor Pruisen, niet voor Rusland. Dat Catharina de Grote een Pruisische princes was, kan ook geen toeval zijn.

Pruisen was altijd agressief naar zijn buren toe, naar Polen in het bijzonder. Door geen morele principes gehinderd en consequent in haar plannen, desnoods door verdragen te sluiten en ze vervolgens te breken.

Zou Duitsland nu ook de Russische kaart spelen om haar imperialistische en economische plannen weer verder te brengen?

Volgens Magdalena Ziętek-Wielomska is het juist het geval. Het probleem is dat men zich alleen op Russland richt en te weinig naar het Westen kijkt.

Vorige blog: Oekraïne, weten we wie we ondersteunen? (deel 2)

___________________________________________________

Bronnen:

Podcasts van Magdalena Ziętek-Wielomska van het onderzoeksinstituut Pro Vita Bona :

nowoczesnamysl.pl-magdalena-zietek-wielomska
Magdalen Ziętek-Wielomska, Nowoczesna Mysl Narodowa. Foto: nowoczesnamysl.pl
 • Klucz do Niemcow/misjonarze i aktywisci (De sleutel tot de Duitsers, missionarissen en activisten): https://youtu.be/mj1wUhzxlzo
 • Imperium Klausa Schwaba: Mity XXI wieku (Imperium van Klaus Schwab/Mythen van de eenentwintigste eeuw): https://youtu.be/L-csC7CnZp8
 • Klucz do Niemcow, 1 (De sleutel tot de Duitsers, deel 1): https://youtu.be/ASUXt6ODh2U
 • niemiecki imperializm gospodarczy (Het Duits economische imperialisme): https://youtu.be/HQu-nBl8je8
 • Mistrzowie mobilizacji/rozszyfrowac Niemcow, deel 2 (Meesters in mobilisatie, hoe de Duitsers te ontcijferen, deel 2 ): https://youtu.be/5kEtAIx66Uc

mijnpolen.nl