Tag: christendom

revoluties tussen 1517 en 2020

Blog#61: De antwoorden op de problemen van nu schuilen diep in het verleden.

Inleiding

Na vier jaar onderzoek naar de geschiedenis van Polen is mij duidelijk geworden dat de gebeurtenissen zowel in Polen als in de wereld nooit op zichzelf staan, en vaak hebben ze hun oorsprong ver in het verleden.

Dat kinderen op school geen fatsoenlijke GESCHIEDENIS lessen meer krijgen, vind ik daarom een groot verlies.

Diegenen die de strijd om onze zielen voeren, hebben bij een goed geschiedenisonderwijs zeker geen belang.

Een goed onderwezen mens is namelijk bewust, durft moedig te zijn. Onverschilligheid is hem vreemd. Hij kan logisch nadenken en de ontwikkelingen goed overwegen. Een mens met gezond verstand laat zich niet snel in de slaap sussen, hij neemt de verantwoordelijkheid voor zichzelf, zijn gezin en het land waarin hij woont. Juist nu wanneer de strijd om onze zielen gaande is …

Marx, Engels, Hegel en … Luther?

Tadeusz Guz, Poolse priester, professor filosofie en theologie kwam tot een verrassende conclusie over de totalitaire ideologieën van de afgelopen 150 jaar.

Hij onderzocht communisme, om de ideologie die zoveel invloed op het leven van zijn landgenoten heeft gehad te begrijpen en te helpen overwinnen.

Hij wist, dat hij Marx en Engels zou moeten onderzoeken. Een onderzoek naar Hegel lag ook voor de hand. Dat hij echter bij Martin Luther en het protestantisme zou uitkomen, was voor hem een verrassing. 

Hij kwam tot een conclusie dat door Luther te begrijpen, is het makkelijk de ideologieën van Marks, Engels en Hegel te analyseren. 

Professor Guz betreurt heel erg, dat zowel de ware oorzaken van de Reformatie als het ware gezicht van Maarten Luther zijn voor de protestantse wereld verborgen gebleven. (1)

De moderne wereld?

Men ziet tegenwoordig in Luther, wat men zelf wil zien, als vader van de vrijheid, van de moderne democratie, van het feminisme of wat dan ook omdat men niet de gewoonte heeft om na te gaan of dat wat men over Luther zegt, met de werkelijkheid, de reële, historische Luther klopt. (1)

Volgens prof Rao kunnen we Luther wel zien als vader van de moderne wereld, “als mengeling van de tegenstrijdigheden, van mooi klinkende woorden, die een realiteit creëren, waarin de meest brute wil domineert“. (1)

De wereld van Luther, volgens prof Guz, verwerpt het verstand en logos en de zwaartekracht verplaatst naar emotie en propaganda.

De waarheid over het protestantisme is noodzakelijk, zegt prof. Guz als we de problemen in (alle) kerken, maar ook in de economie, handel, muziek, kunst, film, theater en de realiteit van nu willen begrijpen en daar de juiste veranderingen aan willen brengen. (3)

De eerste revolutionair

De biografen van Luther, Alma von Stockhausen, Angela Pelliccari, Jean-Michel Gleizer zijn het eens over het feit dat Luther geen hervormer of bevrijder van de mens was, maar de eerste revolutionair. (1)

De kerk had in de zestiende eeuw inderdaad hervormingen nodig en heeft ze ook deels ingevoerd, zegt prof Rao. Maar wat Luther deed, vervolgt hij, was niet wat de kerk nodig had. Hij verzamelde alleen problemen en deed het op een wijze die alleen tot een ramp in de kerk kon leiden. (1)

Luther wilde geen hervorming maar een bloedige revolutie introduceren, eerst in de federale staten van Duitsland en daarna over de hele wereld. (3)

Geen bottom-up beweging

Mannen als Luther zouden opmerkelijke individuen zijn geweest, die verontwaardigd over de onwetendheid en de corruptie van de priesters een nieuwe kerk probeerden te stichten.

De waarheid is echter dat ze de steun en bescherming van een tal invloedrijke mensen kregen, die in de verzwakking van de kerk (en het liefst in de verwijdering daarvan) en van het pausdom hun eigen belang zagen.

(…) Dit was ook geen toeval dat de propagatoren van de Reformatie deze beweging van het humanisme probeerden te scheiden en tegen het Renaissance af te zetten. (…). Op deze wijze konden ze de Reformatie makkelijker verdedigen en tegelijk bewijzen dat alle hatelijke strijd van die tijd om de waarheid van het geloof ging” (4)

De Reformatie was een beweging van de vorsten, de adel en een groot deel van de geestelijkheid, voornamelijk de bisschoppen. Zonder de Duitse prinsen zou de revolutie van Luther niet kunnen slagen (geld, logistiek, bescherming etc).

Een belangrijk aspect is dat het Ottomaanse rijk de lutherse vorsten financierde. Volgens prof. Kucharczyk hebben de crises in Europa de islam altijd aangemoedigd om Europa aan te vallen. (1)

Een nuttige mythe

De Pruisische Frederiks, Bismarck, Hitler en Honecker (leider van het communistisch Oost-Duitsland) hebben de mythe van Luther voor hun eigen politieke doeleinden eeuwenlang bewaard. (1)

DDR/BRD Martin Luther, postzegels
Postzegels met Martin Luther, uitgegeven door Oost-Duitsland (DDR). Bron: dps-shop

Tot de dag van vandaag heerst een officiele leugen, zegt biograaf van Luther, priester Jean-Michel Gleize, dat zelfs de paus Franciscus wil Luther bij wijze van spreken heilig verklaren. ***) (2)

Vrijheid en gelijkheid?

Luther was tegen de vrijheid van de mens.

Toen Luther in 1520 over vrijheid en gelijkheid praatte, richtte hij zich uitsluitend tot de christelijke adel van de Duitse natie. Zij moesten zich van de Rome bevrijden, want zij hebben als hooggeboren al het hoogste gezag.

De vrijheid dient alleen de adel. Het is de wil van God dat ze ook een geestelijk gezag hebben: geef aan de keizer wat voor de keizer is en ook dat, wat voor God is. (1)

De eerste accumulatie van eigendommen gebeurde dus door d.m.v. plundering van de Kerk.

Dubbele predestinatie van Luther

Een van de ergste dingen die Luther heeft geïntroduceerd is de doctrine van ‘dubbele predestinatie‘, later door Calvijn verder uitgewerkt, die luidt:

God bestemt de mens voor de hel, zelfs als hij goed deed, en de ander voor de hemel, zelfs als hij het grootste kwaad deed“.

Volgens prof. De Mattei is het een concept van God zonder genade, die van tevoren beoordeelt wie gered en wie veroordeeld zal worden, ongeacht individuele deugden.(1)

Voor Luther is een gewoon mens geen individu of persoon met zijn intellect, vrije wil en geweten. Hij verwerpt het verstand als de duivelse prostituee en reduceert de mens tot een trekdier. (5)

Vanuit deze interpretatie gaat de evolutietheorie van Charles Darwin verder. De dood van een lagere soort, volgens Darwin, leidt tot het ontstaan van een hoger soort. Dus het doden van een lagere soort d.m.v. een selectie leidt tot het ontstaan van een hogere soort. (3)

De valse doctrine van predestinatie gaf carte-blanche voor de uitbuiting, mishandeling en diefstal zonder spijt en verovering zonder scrupules. Het rechtvaardigde de segregatie van mensen, door de wereld apartheid en eugenetica te geven. (1)

Discriminatie en verpaupering als gevolg

De “heksenjacht”, eigenlijk onbekend in de katholieke middeleeuwse periode, had een angstig begin in de Renaissance en barstte uit tijdens de Reformatie (6)

In vergelijking met de Spaanse Inquisitie was de protestantse Inquisitie meedogenloos. Ze betekende brandstapels en dood voor alle katholieken en andere protestanten. 

Een carrière van priester-jagers deed opgeld, en de eeuwen lange discriminatie van katholieken als tweederangsburger begon.

Ook de economische teruggang, verpaupering en meer lasten voor de werkende mensen door de afschaffing van de christelijke feestdagen.

De roofzuchtige staten groeiden in macht, plundering en oorlogen namen toe. (1)

Brute regimes namen Luther als voorbeeld aan

Als erfenis liet Luther de haat voor de paus (Rome) en Joden na.

Propaganda posters – protestantse revolutie 1517-1555. Bron: BKAK89

Luther criminaliseerde de Kerk en de paus, door te beweren dat ze alles voor geld deden. Hij had diepe afkeer van de paus, de heilige mis, het ideaal van religieus leven en de goede daden van de mens. Allemaal ‘beledigingen en godslastering, zonder theologische argumenten“, zegt zijn biograaf, priester Jean-Michel Gleizer.  (1)

Samen met Lucas Cranach, een bekende Duitse schilder, ontwikkelde Luther obscene tekeningen over de paus. 

In vorm van folders (sommige ondertekend door Luther) verspreidden ze zich heel snel. Ze waren zo onfatsoenlijk dat zelfs de volgelingen van Luther ze uit schaamte verborgen.

Paus gevoed door Meduza, de duivel poept de pauselijke tiara’s uit. Bron: 00lutherM

Later werden deze tekeningen gebruikt door de Jakobijnen in de Franse revolutie en de bolsjewieken (communisten) in de rode revolutie van 1917. (8)

Rond 1527 vond een aanval op Rome plaats, de z.g.n. Il Sacco di Roma. Acht dagen lang veranderde Rome in een hel.

Il Sacco di Roma, 1527
Il Sacco di Roma, 1527. Bron: italyonthisday.com

Van de 50.000 bewoners bleven er alleen 10.000 over. De priesters werden als slaven verkocht. De paus lukte het met een kleine groep gaarde te ontsnappen. (6) Luther is hier niet alleen moreel voor verantwoordelijk hij heeft deze misdaad een paar jaar eerder aangewakkerd. (1)

sovjet postkantoor ter eren aan de grote revolutionairs marat danton robespierre
Sovjet-Unie, postzegel Ter ere van de grote Franse revolutionaires: Marat, Danton en Robespierre. Bron: mimesies.nl

De protestantse beweging was verdeeld en bestreed elkaar. Zwingli en Calvijn bleken noch extremer dan Luther te zijn, maar Luther nam nooit gas terug, zijn leven lang. (1)

Brute regimes zoals de Franse revolutie, de bolsjewistische revolutie en het Duits Nazional-Sozialismus, namen Luther als vader van hun ideologieën aan.

coeur-chouan, symbool van de opstand in Vandee
Coeur-chouan, het symbool van de opstanders in Vandee. Bron: wikimedia-org

De Franse revolutie wordt voorgesteld als vooruitstrevend en cultureel. In wezen was het een project van ontkerstening van Europa, die gepaard ging met de plunderingen van de kerkelijke eigendommen, het vernietigen van de kathedralen, het onderdrukken van de geestelijkheid en het creëren van een nieuwe mens. Het vergassen van mensen op massale schaal gebeurde voor het eerst tijdens de onderdrukking van de boerenopstand in Vendée (7)

Luther, het moderne Duitse volk en Joden

Over Joden en hun leugens, Martin Luther
“Over Joden en hun leugens” van Martin Luther. Bron: verborgengeschriften.nl

Luther, als monnik presenteerde de theorie van absolutisme (die in de kerk nooit eerder is geweest), en vanaf 1520 werd het Duitse volk in de absolute gehoorzaamheid aan de heersers opgevoed.

In het gevolg van de protestantse revolutie verwierp het Duitse volk het 1500 jaar van de christelijke geschiedenis. Het gat werd ingevuld met de heidense mythologie uit het Noorden. (1)

Drie jaar voor zijn dood schrijft Luther een vijandige tekst “Over Joden en hun leugens“, en hij draagt hem aan de Duitse adel.

“Hitlers Kampf und Luthers Lehr
des Deutschen Volkes gute wehr”

Hij vraagt zich in zijn boek af ‘wat moeten wij, christenen met de gehaatte en vervloekte Joodse volk doen?’. Hij geeft zeven praktische suggesties, drie daarvan:
1) alle synagogen verbranden en dat wat er overblijft met zand en modder afdekken
2) hun huizen vernietigen, want daar doen ze hetzelfde als in de synagogen
3) jongeren, mannen en vrouwen werk opleggen zodat ze hun brood met zweet verdienen. (1)

Nadat Hitler aan de macht kwam, werden de geschriften van Luther herdrukt. Op basis van deze geschriften werd het plan gemaakt om de Joden uit te roeien. (3)
Duitsers die in Nürnberg terecht stonden, beriepen zich op Luther. Ze zeiden dat ze hadden gedaan wat Luther ze schreef wat ze moesten doen. *). Dus niet zij maar Luther moet veroordeeld worden. (1)

Angela Pelliccari, historicus en biografe van Luther is van mening dat als Duitsland geen afstand van het gedachtengoed van Luther neemt, zullen de problemen met Duitsland blijven bestaan. (8)

Tot slot

Alle moderne ideologieën komen voort uit de protestantse revolutie, zegt prof. Guz. Zonder Luther waren er geen Franse revolutie **), geen marxisme, bolsjewisme/communisme en de oorlogen van de twintigste geweest. (3)

De westerse wereld beleeft momenteel een globale, culturele revolutie, waarvan de z.g.n. gender ideologie, postmodernisme, neo-marxisme er een deel van uit maken. Prof. Tadeusz Guz noemt het een hoogtepunt in de ontwikkeling van het protestantisme. (1)

In de globale wereld verdwijnt de vrijheid, de waarheid over de mens, de integriteit van de wetenschap en de zelfbeschikking van de natiestaten.

Het klinkt paradoxaal, maar toch kun je niet anders dan constateren: vrijheid bestaat enkel bij de gratie van grenzen. Grenzeloosheid biedt namelijk geen vrijheid, maar betekent slechts ‘niet bestaan’, alsof je een geest bent. De geldigheid van die schijnbare paradox kunt zien op het niveau van een lichaamscel tot aan een lichaam (…) of een verzameling lichamen, die besluiten om samen te werken.

Een functionerende cel heeft een celwand nodig, waarmee de cel kan selecteren wat er in komt en uit gaat. Een lichaam heeft een huid die dient als orgaan dat ziekten buiten houdt. Zonder functionerende grens sterf het lichaam en gaat ook de cel dood. Een land heeft functionerende landsgrenzen nodig om in leven te blijven als hekenbare entiteit. Dan kom je met één woord tot een werkbare definitie van vrijheid, die niet abstract is, maar concreet: zelfbeschikking. (…)” (9)

Meer lezen, meer weten:

De mensen die alles willen bezitten, vertellen ons dat we gelukkig zullen zijn als we niets bezitten

De slogan van The World Economic Forum (WEF) is “You will have nothing and you will be happy”. Het privé eigendom en vrijheid kunnen niet zonder elkaar bestaan, … dus wat betekent het voor onze toekomst. Rex van Schalkwijk legt het uit:

Lange traditie van vrijheid en tolerantie in Polen:

Deel 1: Twee beschavingen: het Latijnse en Byzantijnse model

Deel 2: Protestantisme in Polen en anty-katholieke propaganda

*) Luther verbeelde zichzelf dat hij een nieuwe Christus was. Hij was ervan overtuigd dat de Joden, die zich tot nu toe niet hebben bekeerd, hebben het niet gedaan omdat de paus antichrist was. Door Luther zouden ze het doen, maar toen het niet gebeurde, werden ze een doel van zijn haat.

**) De Franse revolutie wordt de ‘moeder van alle verkrachtingen’ genoemd

***) Het figuur van Luther staat in het Vatikaan, de paus viert 500 jaar van Luther in Scandinavie, in 2016 zegt Franciscus dat ‘Luther gelijk had in zijn rechtvaardigingstheorie’

Bronnen:

(1) Documentaire: G. Braun “Luther, de protestantse revolutie“, Fundacja Osuchowa, BRAUN Movies, Polen 2017: https://sklep.osuchowa.org/produkt/luther-and-the-protestant-revolution-english-audio-watch-online/

(2) Prawdziwe “dokonania” Lutra, biograaf van Luther, ks. Jean-Michel Gleize, [De echte “prestaties” van Luther]: https://youtu.be/0Ows_Rzdrok

(3) Przemilczana prawda o reformacji Marcina Lutra – ks. prof. dr hab Tadeusz Guz, Jasna Góra, 25 czerwca 2016, [De stille waarheid over de hervorming van Maarten Luther]: https://youtu.be/3Z6pL3c0_wo

(4) B. Stanislawczyk, “Kto sie boi prawdy? Walka z cywilizacja chrzescijanska w Polsce”, p. 33, [Wie is er bang voor de waarheid? Strijd tegen de christelijke beschaving in Polen]

(5) ‘O reformacji M. Lutra – najbardziej rozpowszechnionej herezji wszechczasów’ – ks. prof. T. Guz: https, [Over de Reformatie van Maarten Luther – de meest wijdverbreide ketterij aller tijden]: //youtu.be/Po33t0rOsz8

(6) Vittorio Messori, “Emporio cattolico. Uno sguardo diverso su storia e attualita”, p. 19, [Katholiek imporium. Een andere kijk op geschiedenis en actualiteit]

(7) prof G. Kucharczyk, Nowoczesny świat nienawidzi chrześcijan, [De moderne wereld haat christenen]: https://youtu.be/aKx5Oo67F74

(8) “Marcin Luter, ciemne oblicze rewolucjonisty” historyk, Angela Pelliccari: Angela Pellicciari, Grzegorz Braun: Prawdziwe oblicze Marcina Lutra i rewolucji protestanckiej – 4.04.2017, Warszawa, [Maarten Luther, het donkere gezicht van een revolutionair]: https://youtu.be/MMidZ9HtdSE

(9) Rypke Zeilmaker, Gezond Verstand, nr 6/Afbraak van de staat: “Geen vrijheid zonder grenzen”, pag. 10

Blog#33: Lange traditie van vrijheid en tolerantie in Polen en het ontstaan van de anti-Poolse propaganda. Deel 1.

 
 
Klassieke definitie van tolerantie in de Latijnse cultuur
 
Tolerantie, uit het Latijns: tolero, -are, betekent geduldig verdragen, weerstaan. Het is een deugd, het permanent en positief streven om te handelen in overeenstemming met het goede. Tolerantie baseert op verdraagzaamheid bij de menselijke fouten.
 
Een fout kant ontstaan bij een moeizaam proces van het leren, ontdekken, kennis vergaren, wanneer men onbewust de valsheid voor de waarheid, het kwaad voor het goede neemt.
 
Tolerantie uitgelegd als verdraagzaamheid verwijst naar een fout, maar niet naar oneerlijkheid, want oneerlijkheid leidt onvermijdelijk tot het kwaad.
 
Tegenwoordig verbindt men tolerantie met relativisme. Iedereen mag zelf bepalen wat de waarheid en het goede zijn. Dit leidt tot een acceptatie van elke mening, ongeacht of deze dom, moreel slecht of tegenstrijdig is. (1)
 
 
Korte inleiding in de geschiedenis
 
De Poolse Republiek heeft een lange traditie van vrijheid en tolerantie. Polen stond bekend om zijn onwil om vanwege geloofszaken strijd te voeren. De kruistochten als onverenigbaar met de wil van God kregen in Polen geen erkenning.
 
Andere landen zagen Polen als de verste buitenpost van de westerse beschaving, een bolwerk van het christendom.
 
Als je terug in de rijke Poolse geschiedenis kijkt, zie je aan de ene kant een voortdurende aanwezigheid van de Rooms-Katholieke Kerk en aan de andere kant een blijvend bewijs van het bestaan van diverse geloven naast elkaar.
 
Tijdens de protestantse ‘reformatie’ toen Polen met de dreiging van Rusland en Pruisen werd geconfronteerd, probeerde de Poolse katholieke kerk heel lang met de andersgelovigen te praten i.p.v. ze direct te bestrijden. Hoewel het bekend was dat de aanhangers van de reformatie tegen de belangen van Polen handelden en het gevaar voor het land vormden. (2)
 
 
In het beginne
 
Al in de dertiende eeuw verschenen eerste andersgelovigen in Polen. Het betrof vooral Joden, die bij ons gunstige omstandigheden vonden om te ondernemen en hun cultuur te ontwikkelen.
 
kazimierz wielkiDe Poolse koning, Casimir de Grote (1333–1370) heeft de tot dan toe in Polen bestaande gebruiken opgeschreven in vorm van wetten.
 
Twee belangrijke documenten zijn uit 1341 en 1356. Het eerste garandeerde respect voor de orthodoxe ritten en gebruiken, en het tweede garandeerde de rechten van de in Polen wonende Armeniërs.
 
Casimir de Grote beschermde andersgelovigen maar behandelde religies niet onverschillig. Toen hij de Academie in Krakau (Akademia Krakowska) creëerde, heeft hij het Latijnse christendom een bijzondere plek gegeven. (3)
 
 
Beschaving en religieuze vrijheden in Europa in de veertiende en vijftiende eeuw
 
Tussen de veertiende en de vijftiende eeuw verandert veel op het gebied van beschaving en religieuze vrijheden in Europa.
 
Het zich bekeren van het Litouwse volk tot het christendom en het ontstaan van de Pools-Litouwse Unie baseerde op het principe van vrijheid, naar het Latijns model.
 
In de Duitse kringen vond men dat het zwaard het juiste middel was om volkeren tot het christendom te laten bekeren en dat, wat Polen deed was volgens hen een ketterij.
 
De overtuigingskracht van de Duitse, Teutoonse ridders bleek groot, want tijdens de slag van Grunwalden (1410) hebben ze steun van de meeste ridders in Europa gekregen.
slag van Grunwalden

Slag van Grunwalden. Bron: Het Nationaal Museum in Warschau

 
Ruim twee eeuwen hebben de Teuntoonse ridders het Midden- en Oost-Europa onveilig gemaakt. De Pools-Litouwse Unie had o.a. een verdedigende rol tegen de druk van de Duitse ridders. (3)
 
 
 
 
Kort over één van de eerste christelijke landen in Europa
 
Duitsland was één van de eerste landen in Europa dat het christendom had aangenomen. Maar Duitsers hebben voor zichzelf een regel bedacht dat een heiden geen ‘naaste’ is en dat je hem mag beroven en zijn land afpakken. Zo verdween het land Polabianie, dat tussen Duitsland en Polen bestond. Dat werd heel snel in de regio bekend en niemand wilde het ‘Duitse’ geloof aannemen.
 
Daarom wilde de Poolse koning Mieszko I zich zo snel mogelijk laten bekeren om voor de Duitse aanvallen beschermd te blijven. Helaas.
 
Toen hebben de Duisters een nieuw excuus bedacht. De pas bekeerde Poolse prinsen moesten onder de Duitse toezicht blijven, voor het geval dat ze het christendom wilden verlaten.
 
Voor Mieszko I betekende het oorlog. Hij vond dat alleen de paus zijn superieur kon zijn. Zijn overwinning in 972 heeft rust voor de volgende 33 jaar gebracht.
(4)
 
 
Latijns model vs Byzantijns model
 
We hebben hier te maken met twee beschavingsmodellen: het Latijnse, gebaseerd op het principe van vrijheid en het Byzantijnse model, door de Teuntoonse ridders gebruikt, gebaseerd op geweld.
Geert Mak, schrijft in zijn boek “In Europa”, dat de Teuntoonse ridders het christendom in Letland effectief hebben ingevoerd, door simpelweg de bevolking helemaal uit te moorden. (5)
 
Het geschil van het slagveld van Grunwalden kwam op het Sobor in Constance in 1414.

De afgevaardigde van Polen, Paweł Włodkowic *) deed er alles aan om de vrijheid van de naties in Europa, ook van de heidenen te verdedigen, zodat ze hun sociale en religieuze leven vrijelijk vorm konden geven.
 
Dat de theorie van nationale rechten zo vurig door de Poolse afgevaardigde verdedigd geen theorie alleen was, bewijzen de in Polen bewaarde schriften. Het waren algemeen door de Polen aanvaarde standpunten uit die tijd, vooral op het hof van de koning, door de geestelijken en de ridders. (3)
 
 
Poolse koningen wisten waar ze voor stonden
 
Hoewel de Poolse koningen de vrijheden van andersgelovigen beschermden, belette het hen niet om zelf katholiek te blijven.
 
koning Władysław Jagiełło

koning Władysław Jagiełło. Bron: Emaze

De koning Władysław Jagiełło (1386–1434) respecteerde de rechten van de orthodoxe adel, maar hij was tegen het propageren van het husitisme, die men toen als revolutionaire beweging zag.
 
 
De Poolse koning Zygmunt Stary (1506-1548) erkende in 1525 de secularisatie van Pruisen en het lutheranisme als staatsreligie in Pruisen. Tegelijk wilde hij er zeker van zijn dat alle katholieken in Pruisen hun religieuze vrijheden mochten behouden.
hołd pruski, Pruisische huldiging

Hołd Pruski/Pruisische huldiging. Bron: dzieje.pl

 
De zoon van Zygmunt Stary, Zygmunt August werd bekend van zijn uitspraak ‘Ik ben niet de koning van jullie geweten‘.
 
Zygmunt August heeft ook de bepalingen van het Concilie van Trente (1545) geaccepteerd, wat veel moed in die tijd vereiste. Het Concilie van Trente vond plaats midden in “een zeer gecompliceerde politieke situatie” (6).
 
 
Elders: wiens land, deze religie
 
In dezelfde tijd in Europa heerste een principe: ‘ciuis regio, eius religio‘ (‘wiens land, deze religie’).
 
Zo was het bijvoorbeeld in de Duits protestantse prinsdommen en het orthodoxe Rusland. Dat wil echter niet zeggen dat alle katholieke landen hun leven in de Latijnse geest vormden. Een voorbeeld is hier Oostenrijk.
 
Na het vredesverdrag in Augsburg 1555, hebben de keizer Karol V en de Duitse prinsen religie aan de politiek onderworpen. Men hield geen rekening met de vrijheden van hun onderdanen. Als je geloof van de staatsgeloof afweek, moest je het land verlaten.
 
Het vredesverdrag van Augsburg laat een duidelijk verschil zien, hoe men tolerantie in Polen en in de meeste westerse landen in die tijd zag.
 
 
Poolse cultuur spreekt velen aan
 
De Akte van de Confederatie van Warschau uit 1573 garandeerde definitief gelijke rechten (publiek en privaat) voor de verschillende geloven in Polen. Deze akte werd een onderdeel van de koninklijke eed. De vooraanstaande Litouwers en Russen voelden zich tot de Poolse cultuur aangetrokken en uit eigen vrije wil bekeerden zich tot het katholicisme.
 
In de Latijnse beschaving zoals het in Polen het geval was en is, konden de vrijheid en het geloof vredig naast elkaar bestaan. De Poolse koningen maakten echter geen mengelmoes van meerdere geloven zoals het tegenwoordig in West Europa aan de orde is.
 
De kwesties van geloof en vrijheid in de Latijnse beschaving botsen met elkaar niet en ze verhouden zich tot elkaar als oorzaak en gevolg.
 
De Poolse heersers verdedigden het katholieke geloof en tegelijk hadden ze een ongewoon libertijnse houding ten opzichte van al zijn onderdanen, waaronder de moslims.
 
Een vraag is daarom terecht, hoe komt het dat een land als Polen, met zo’n lange traditie van vrijheid en tolerantie een naam van xenofoob, antisemitisch of zelfs chauvinistisch kreeg? (3)
 
 
 
 
 
 
Bronnen:
*) Paweł Włodkowic (ca. 1370 – 9 October 1435) was een vooraanstaand geleerde, jurist en rector van de Krakau Academie die Polen. Foto: edupedia
 
(1) prof. H. Kieres: Tolerancja czy poblazanie?  http://www.bibula.com/?p=59424),
Sympozjum “Oblicza tolerancji”: Wykład “Co to jest tolerancja. Aspekt filozoficzny” https://youtu.be/4kAUBJjgN6I
(2) B. Stanislawczyk, Tolerancyjna I Rzeczpospllita, Zlota wolnosc szlechecka gwaranten tolerancji pag. 33
(3) prof. M. Ryba: “Odklamac wczoraj i dzis”, Tradycje polskiej tolerancji i antypolska propaganda’: p.197
(4) prof. F. Feliks Koneczny “Dzieje Polski”, pag. 15-19
(5) G. Mak “In Europa”
(6) V. Messori, “Emporio cattolico. Uno sguardo diverso su storia e attualita”, pag. 60 -63
de politiek situatie was het effect van de protestantse revolutie: plunderingen van het Vaticaan, 1/5 van de bevolking van Rome vermoord, bisschoppen en kardinalen vervolgd, priesters als slaven verkocht.

mijnpolen.nl