De keuze van Tusk, wiens kandidaat is hij echt

 

 
(…) De Kandidatuur van Tusk is door de politieke fracties naar voren geschoven. Op deze manier is aan het daglicht gekomen, dat er geen duidelijk beschreven selectieprocedure bestaat voor dit soort functie (M. Karnowski, journalist, redecteur wSieci.pl/wPolityce.pl – Radia Maryja).

 

Professor R. Legutko, Euro-parlementariër bevestigde dat er geen stemming plaatsvond, geen kandidaten werden geïnterviewd, en alles werd van tevoren bepaald. Het was een machtsvertoon net als twee jaren geleden, zei professor Legutko. Toen was het of Juncker of niemand. (…) Wij hebben voor de transparantie in de Europese regelgeving gevochten (interiew voor Polskie Radio 24, 13-3-2017).

 

Michal Karnowski (journalist wSieci.pl, wPolityce.p. – Radio Maryja) zegt dat op dit moment een duidelijke deling in de EU bestaat tussen degenen die de EU willen hervormen en degenen die geen wijzigingen in de EU willen.

 

De Euro-parlementariërs van Wet en Rechtvaardigheid hadden er alles aan moeten doen om de landen uit de Visegrad Group (red.IV: landen van Midden- en Oosteuropa) te ontmoedigen om op Tusk te stemmen – zegt Pawel Kukiz (partij Kukiz15, interview met Klarenbach).
Ze hadden het over de acht jaar (red. IV: twee regeringstermijnen van Tusk) van corruptieschandalen moeten vertellen, zodat die landen geen twijfels meer hadden bij het doorstrepen van Tusk’s naam.
(…) Bovendien komt het Frankrijk en Duitsland goed van pas, benadrukt Kukiz, om op deze functie een middelmatige en kleurloze persoon te hebben.

 

Duitsland heeft de kandidatuur van Donald Tusk doorgedrukt.
Kanselier Merkel had in haar toespraak in de Bundestag eerder die dag haar voldoening uitgesproken over haar samenwerking met Tusk in zijn tweede termijn als de voorzitter van de Europese Raad. Na deze verklaring was de keuze van Tusk alleen een formaliteit (Republika TV, 9-3-2017).

 

Op het eerste gezicht blijkt de keuze van Tusk (…) een succes van Duitsland.
Kanselier Merkel heeft ondiplomatiek, zonder rekening te houden met de wil van de Poolse regering haar doel gerealiseerd, door deze functie met een man die haar volgzaam is te bezetten.
Maar in de toekomst zal deze keuze een bron van crisissituaties in de EU zijn, die Merkel of een andere kanselier niet zo makkelijk lukt te beslechten (Mariusz Swierzewski, voor Republika TV, 9-3-2017).

 

Er is een politicus verkozen, die (…) zich op een agressieve wijze in de Poolse zaken mengde op de momenten van zeer gespannen situaties (J Kaczynski, voorzitter PiS – persconferentie TVP INFO).

 

Minister van Defensie, Antoni Macierwicz noemde de keuze van Tusk een diskrediet van democratie.

 

Jacek Saryusz-Wolski, Poolse kandidaat 

 

Jacek Saryusz-Wolski, nog tot voor kort lid van de PO (Burgerplatform) schreef in zijn Tweet, dat:’ “Wroclaw” *) een uiterste bewijs van Tusk’s ontrouw aan de Poolse staat is geweest’.

 

Van een uitstekende Euro-parlementariër van wereldformaat en de vertegenwoordiger van de volkspartijen in de EU werd Jacek Saryusz-Wolski over een nacht tot een “wereldvreemde, die er niks te zoeken had” gereduceerd. En we hebben het over een serieuze, actieve, kalme en constructieve politicus. Iemand die de bedreigingen en uitdagingen in de EU begrijpt, die de zaken aan de kaak durft te stellen (Michal Karnowski, journalist wSieci/wPolityce.pl).

 

B. Wildstein, journalist wPolityce.pl ziet het gedrag van PO (Burgerplatform) als gezeur. J. Sayrusz-Wolski was het meest prominent in die partij en plotseling werd hij “waardeloos“.

 

De commentatoren van Gazeta Wyborcza en TVN hebben van Sayrusz Jacek Wolski van een op een andere dag een “chagrijnige carrièremaker” gemaakt – zegt de onderzoeksjournalist Gadowski (Gadowski TV).

 

Poolse premier, Beata Szydlo bedankte Jacek Saryusz-Wolski dat hij bereid was Polen te vertegenwoordigen. Het is een uitstekende politicus – zei de premier.
De EU heeft een kans gemist om een man te kiezen, die in staat was de EU te hervormen, en de Europese Raad haar primaire rol te vervullen, d.w.z. het vertegenwoordigen van de burgers van onze landen en toezien op de belangen van de lidstaten.
Op dit moment – voegde de premier er aan toe – verdedigt de Europese Raad meestal specifieke belangen van bepaalde groepen.

 

Media, binnen- en buitenland
 

 

Professor R. Legutko, verbaast zich over de toon van de berichtgeving. De verwijten zoals “wanhopig beleid van de Poolse regering“, de regering heeft een “blunder gemaakt“, en hiermee zichzelf “op een zijspoor gezet“, dat hij “daarvoor wordt afgestraft“.
Sinds wanneer – vraagt professor Legutko – is het naar voren brengen van een kandidaat aanstootgevend?

 

In de media van de meeste landen leest men laster, valse informatie en verdraaide feiten, zegt prof. Legutko. In gesprekken met de vooraanstaande politici treft men andere reacties aan. Deze politici begrijpen het wel.

 

In de buitenlandse media ontbrak informatie over Jacek Saryusz-Wolski.
Het feit dat de overheid de kandidatuur van Tusk niet wilde, werd alleen tot de interne zaken van Polen teruggebracht. Elk woord over het gebrek aan transparantie van procedures werd weggelaten (Interiew voor Polskie Radio 24, 13-3-2017).

 

Volgens de propagandisten van Gazeta Wyborcza en TVN is “Polen in oorlog met Europa“, omdat Poolse regering de kandidatuur van Donald Tusk ‘durfde’ niet te steunen.
Van Zakowski tot Urban spreken ze van schandaal. Polen zou hierdoor “achtergesteld raken“, “zich isoleren” en “op het matje geroepen worden” (onderzoeksjournalist, W. Gadowski – GadowskiTV).

 

En de feiten over Polen, zegt W. Gadowski zijn:
  1. met bijna 3% economische groei plaatst Polen zich in de top van Europa
  2. het banksysteem is stabiel ondanks de nadelen van het systeem (…)
  3. Sinds de regering van Mazowiecki, jaren 90-tig zit Polen wel achter in de productie van eigen producten. De Europese bureaucratie, die Polen nu zo aanvalt, deed er alles aan om van Polen een economische kolonie te maken. Met nul innovatie, want slaven moeten niet denken alleen uitvoeren.
De innovatie is het enige wat we moeten verbeteren, maar we mogen niet te overhaast te werk gaan, concludeert Gadowski.

 

“Jullie hebben principes, en wij hebben geld”
 

 

Deze uitspraak schijnt de Franse president, François Hollande te hebben gedaan tegen Poolse premier, Beata Szydlo.

 

In de persconferentie op 10 maart jl. betreurde Poolse premier deze uitspraak en ze zei dat dit soort uitspraken de EU alleen verdelen.

 

De Midden- en Oost-Europese landen worden door sommige politici behandeld – zegt premier – alsof ze elke keer dankbaar moeten zijn dat ze lid van de EU zijn. Wij hebben voor deze lidmaatschap zeer hard gewerkt, en onze regio ontwikkelt op dit moment het beste. We zijn net als andere EU-lidstaten, die ook de begunstigden van de Unie zijn.

 

Bovendien, ruim 60% van het geld dat Polen ontvangt, keert in de West-Europese landen terug, via de bedrijven, die uit dat geld voor hun diensten (bouw van snelwegen, infrastructuur etc.) worden betaald.

 

Professor R. Legutko noemde de uitspraak van de Franse president ronduit beledigend en irrelevant.

 

Reacties van de ’totale oppositie’ (PO, .Nowoczesna) in Polen

 

Professor Legutko noemt de uitspraken van de oppositie en haar gunstige media –  “we waren de beste in de klas en nu niet niet meer“, “we zaten in een eerste klas wagon en nu in een goederenwagon“, “nu wordt ons het geld afgepakt voor het naar voren brengen van eigen kandidaat” – een politiek analfabetisme.

 

Volgens M. Swierzawski (TV Republika) (…) de euforische reacties van de PO politici na de gebeurtenissen in Brussel, laten voorspellen dat de oppositie dit zal gebruiken om een ​​nieuwe politieke crisis in het land te ontketenen.

 

B. Wildstein (journalist wPolityce.pl) zegt dat we ons maar niets van de uitspraken van de oppositie moeten aantrekken. PO en .Nowoczesna dreigen met Europa van twee snelheden. Wij Polen, zegt Wildstein zouden er blij mee moeten zijn, want tot nu toe ontwikkelen de landen buiten de euro zone veel beter dan de landen, die in die euro zone zijn toegetreden. Europa is altijd een gebied van meerdere snelheden en met een leider geweest.

 

De oppositie en de aan haar verbonden kringen geloofden altijd dat onze rol was de sterke landen te behagen en in de door hen uitgestippelde richting te wandelen.
De Polen moeten begrijpen, dat ze voor hun eigen belangen moeten opkomen en daartoe het nodige in de EU doen, zegt Wildstein.

 

Bronnen:
*) in december 2016 heeft de oppositie in Polen onrechtmatig het parlement drie weken lang bezet. Tusk kwam toen naar Wroclaw. In zijn toesprak heeft hij de onrechtmatige bezetting van het Poolse parlement, en het gebruik van geweld door de demonstranten goedgekeurd. Tusk trok een parallel tussen het optreden van de oppositie in december 2016 en de decemberdagen van 1970 en 1981. Toen hadden de communisten bloedig met de protesterende Polen afgerekend.