Grootschalige structurering van Europa. Bron: Grossgliederung Europas-en.svg