Vierde deling van Polen, 1939. Bron: printerest.co.uk