De waarheid over de kampen

(…) De zinsnede ‘ “Poolse” dood of vernietigingskampen’, die van tijd tot tijd verschijnt, is er een schrijnend voorbeeld van hoe de historische waarheid geweld wordt aangedaan.
Deze zin suggereert dat de Polen de concentratiekampen hadden opgericht en dat ze de kampbeheerders waren.
Het is volkomen begrijpelijk dat deze uitdrukking verzet in Polen oproept – een land dat zo veel tijdens de Tweede Wereldoorlog had geleden.
De reden daarvoor is simpel.
De concentratiekampen werden opgericht toen Polen door Nazi-Duitsland werd bezet.
Het waren de Duitse politieke instanties en de politie (in het bijzonder de SS) die over het bouwen en beheren van de concentratiekampen beslisten.
In het organiseren van deportaties naar de kampen werden ze (vooral in het Algemeen Regeringsbeleid) door de Duitse civiele bestuur geholpen (…) .
Deze waarheid is zo duidelijk in Polen, en ze zou internationaal erkend moeten worden.
In het door Duitsland bezette Polen waren er geen (noch konden er) geen “Poolse” uitroeiing-, dood- of concentratiekampen zijn.
De Duitse bezetter richtte de kampen op, om zijn crimineel beleid van de slavernij en de uitroeiing van mensen met de verschillende etnische achtergronden uit te voeren – Joden en Roma in de eerste plaats, maar ook Polen en andere Slaven.
(…) (1).

Words Matter

Het initiatief van de Poolse Ambassade in Washington:

“Agentuur 114” creëert de term “Poolse concentratiekampen”

“Agentuur 114”, behoorde tot de naoorlogse Duitse inlichtingendienst BND. Ze diende als de belangrijkste toegangspoort voor de voormalige nazi’s en de binnenlandse contraspionage.
Ook zaten er oorlogsmisdadigers tussen, die actief waren tijdens de Holocaust, en die nooit voor de rechter zijn gebracht.
Bij de aanvang van de Koude Oorlog, had de Bondsrepubliek Duitsland nog geen enkele oorlogsmisdadiger vervolgd, al meer dan twintig jaar lang.
Duizenden van hen leidden een normaal leven vaak op prominente posities, omgeven door rijkdom en macht en door de bondskanselier Konrad Adenauer (1949-1963) beschermd.
De Agentuur 114 werd binnen de Organisatie Gehlen kort na de Tweede Wereldoorlog opgericht (..).
Op het hoogtepunt van de Koude Oorlog, medio jaren 60-tig werd de “Agentuur 114” door Alfred Benzigenr “de dikke” genoemd, geleid.
Alfred Benzinger was een voormalige sergeant van de nazi-militaire politie. Naast hem waren er ook andere voormalige nazi’s actief, zoals Konrad Fiebig en Walter Kurreck.
In 1956 had Alfred Benzinger een gecoördineerde actie voorgesteld om de Duitse schuld en de verantwoordelijkheid voor de Tweede Wereldoorlog elders te plaatsen.
Benzinger nam een ​​bedrieglijke term “Poolse concentratiekamp” aan in verwijzing naar de Holocaust in het door de Duitsers bezette Polen en hij heeft deze term in de populaire media gepropageerd.
De achterliggende gedachte was om Polen en niet Duitsers aan de kaak te stellen als de verantwoordelijke voor de genocide (volkerenmoord) tijdens de Tweede Wereldoorlog (3).
Polen tussen 1939 en 1989
Polen werd op 1 september 1939 door Nazi-Duitsland aangevallen. Op 17 september vielen de Sovjets Polen binnen. Na de Tweede Wereldoorlog werd Polen door de Sovjets gekoloniseerd. Pas vanaf 1993 mag Polen zich onafhankelijk noemen.
Het goede beeld van het land was voor de communisten onbelangrijk, want zij hebben Moskou gediend. Ook na de transformatie in 1989 bleef Polen in de handen van de voormalige communisten en de prioriteiten bleven hetzelfde.
Men ziet Polen door middel van een zeer beperkt en restrictief geschreven Duitse, Russische, Oostenrijkse, Sovjets en Joodse geschiedenis. Polen is praktisch gezien afwezig als onafhankelijke factor bij het wetenschappelijk debat in het Westen. Deze afwezigheid is vooral schrijnend in relatie tot de Tweede Wereldoorlog (4).
De nieuwe regering van Wet en Rechtvaardigheid (PIS) is dit nu aan het veranderen.
Ik sluit me aan bij de woorden van professor Zybertowicz, historicus, socioloog en adviseur van de Poolse president: “Sinds een tijd voel ik dat ik ergens aan bijdraag, dat iemand naar me luistert. Misschien maakt de (red. I.V. nieuwe) overheid fouten, maar dit is onze regering, die naar de Polen luistert. (…) Het is een Poolse regering” (5).
De Duitse tv zender, ZDF aangeklaagd
Onlangs heeft de voormalige gevangene van de concentratiekamp Auschwitz, de heer Karol Tendera de ZDF aangeklaagd voor het gebruik van de term ‘Poolse concentratiekampen’.
De rechter in Krakau heeft de heer Tendera in gelijk gesteld en de ZDF moest zijn verontschuldigingen op de door de rechter duidelijk beschreven wijze uiten. De ZDF ontwijkt echter de vonnis.
De ZDF weigert ook elke vermelding van de term ‘Duitse concentratiekampen’ te gebruiken.

Volgende blog: Deling van Polen in de achttiende eeuw, deel 1: de aanloop

Vorige blog: Een jaar van de regering Wet en Rechtvaardigheid (PiS) in Polen

Bronnen:

(1) Polish Historisch Archief (IPN), http://www.en.truthaboutcamps.eu/thn/repressions-against-pol/15597,German-Repressions-against-Poles.html
(2) https://youtu.be/uDpTcXQ8Na0
(3) http://haltenraum.com/article/agentur-114
(4) M. Chodakiewicz, “Transformacja czy Niepodleglosc?”, p. 216, PATRIA MEDIA 2014
(5) M. Zybertowicz, interview voor de Radio Maryja, 31-12-2016